Gjennomførte utvalgsmøter i 2021

 

15. september – første utvalgsmøte, digitalt

Agenda

 • Tall og fakta fra SSB om arbeidsinnvandrere
 • Gjennomgang av mandatet med kommentarer og innspill
 • Praktiske opplysninger

 

5. oktober – møte med kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

 

8.-9. november – andre utvalgsmøte, Oslo

Agenda 8. november

 • Sak 1. Om arbeidet i utvalget
 • Sak 2. Nærmere om statistikkgrunnlaget i SSB v/ Minja Tea Dzamarija og Tonje Køber
 • Sak 3. Hvem er arbeidsinnvandrerne? Begrepsbruk og kategorier v/ utvalgsmedlem Johan Fredrik Rye
 • Sak 4. Besøk hos Caritas Ressurssenter

Agenda 9. november

 • Sak 5. Arbeidsinnvandrere på arbeidsmarkedet før og nå v/ utvalgsmedlem Knut Røed
 • Sak 6. Arbeidsinnvandrere i norsk arbeidsliv – hovedfunn fra FAFOs forskning v/ utvalgsmedlem Anne Mette Ødegård
 • Sak 7. Arbeidstillatelser og EØS-regelverket v/ Stefanie Pettersen og Kalyani Rushanth, Arbeids- og sosialdepartementet
 • Sak 8. Integreringspolitikk før og nå v/ Pia Buhl Girolami, Kunnskapsdepartementet
 • Sak 9. Oppsummering av de to dagene og planlegging av neste møte v/ utvalgsleder

 

14. desember – tredje utvalgsmøte, digitalt

Agenda

 • Sak 1. Utvalgsleders tid
 • Sak 2. Kartlegging av arbeidsinnvandrere i norsk arbeids- og næringsliv v/ utvalgsmedlem Janis Umblijs
 • Sak 3. Sosiale nettverk og familieliv blant arbeidsinnvandrere i Norge, v/ utvalgsmedlem Eugene Guribye
 • Sak 4. Arbeidsinnvandreres møte med NAV – om mål og virkemidler i arbeids- og velferdspolitikken v/ Yngvar Åsholt, Arbeids- og velferdsdirektoratet.
 • Sak 5. Hvilke utfordringer møter arbeidsinnvandrere lokalt, og hvordan kan NAV bistå? v/ utvalgsmedlem Cathrine Stavnes
 • Sak 6. Kompetansepolitikk og godkjenningsordninger, v/ Annette Skalde og Leonie Hertel, Kunnskapsdepartementet
 • Sak 7. Utvalgsleders tid fortsetter

 

Gjennomførte utvalgsmøter i 2022

 

8. og 9. februar – fjerde utvalgsmøte, digitalt

Agenda 8. februar

 • Sak 1. Utvalgsleders tid
 • Sak 2. Møte med arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik
 • Sak 3. Integrasjonspolitikk for arbeidsmigranter? Refleksjoner etter NOU 2011:7 ved Grete Brochmann, professor, UiO
 • Sak 4. Behandling av utkast til disposisjon og kapittel 1

Agenda 9. februar

 • Sak 5. Behandling av utkast til kapittel 4-5
 • Sak 6. Arbeidsinnvandrere og integrering, ved Libe Rieber-Mohn, direktør for IMDi (utgikk)
 • Sak 7. Behandling av utkast til kapittel 6-8
 • Sak 8. Avslutning og veien videre

 

21. og 22. mars – femte utvalgsmøte, Oslo

Agenda 21. mars

 • Sak 1. Utvalgsleders tid
 • Sak 2. Behandling av utkast til kapittel 3
 • Sak 3. EØS-rettens betydning for integreringstiltak for arbeidsinnvandrere v/ professor Finn Arnesen, UiO, Juridisk fakultet
 • Sak 4. Betydningen av arbeidsinnvandring sett fra partenes perspektiv v/ Liv Sannes, LO og Kristine
 • Østrem Alsvik, NHO
 • Sak 5. Besøk Telenor Open Mind

Agenda 22. mars

 • Sak 6. Behandling av diskusjonsnotat – alternative tiltak for norskopplæring Plenum og gruppediskusjoner
 • Sak 7. Behandling av utkast til kapittel 8 og 11
 • Sak 8. Behandling av utkast til kapittel 12
 • Sak 9. Behandling av utkast til kapittel 13
 • Sak 10. Avslutning og veien videre ved utvalgsleder

 

3. og 4. mai – sjette utvalgsmøte, Bergen

Agenda 3. mai

 • Sak 1. Utvalgsleders tid
 • Sak 2.  Behandling av utkast til kapittel 14
 • Sak 3. Behandling av kapittel 15
 • Sak 4. Integrering i Bergen ved Anne Marit Presterud og Leïla Rezzouk
 • Sak 5. Besøk på Papillon
 • Sak 6. Behandling av utkast til kapittel 16 og 17

Agenda 4. mai

 • Sak 6. Besøk hos entreprenørforeningen Bygg og anlegg Vestenfjelske (EBA)
 • Sak 7. Behandling av utkast til kapittel 18
 • Sak 8. Gruppearbeid om sentrale utfordringsområder og mulige tiltak
 • Sak 8. forts.. Presentasjon  av gruppediskusjonene og diskusjon i plenum
 • Sak 9.  Avslutning og veien videre ved utvalgsleder

 

14. og 15. juni – syvende utvalgsmøte, Oslo

Agenda 14. juni

 • Sak 1. Utvalgsleders tid
 • Sak 2.  Diskusjon av dagens tema – notat om modeller, utredningens innledning og struktur
 • Sak 3.  Arbeidsinnvandrere og integrering ved Libe Rieber-Mohn, direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Sak 4. Diskusjon av dagens tema fortsetter

Agenda 15. juni

 • Sak 5. Diskusjon dagens tema – Utkast utredning del I-III
 • Sak 6. Arbeidsinnvandreres politiske deltakelse ved Jon Kåre Skiple, NORCE- Avlyst
 • Sak 7. Arbeidsinnvandreres organisasjonsgrad ved Anne Mette Ødegård og Kristine Nergaard, Fafo
 • Sak 8. Diskusjon av dagens tema fortsetter
 • Sak 9.  Avslutning og veien videre ved utvalgsleder

Andre møter i 2022

 

3. mars Innspillsmøte med ressursmiljøer, frivillige organisasjoner og hovedorganisasjonene

Program

Innledning

 • v/ Arnfinn Midtbøen, utvalgsleder

Nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet

 • SEIF v/ administrerende leder Belinda de Leòn
 • KiA Norge v/ fagsjef Siri Mathiesen
 • Antirasistisk senter v/ nestleder Hatem Ben Mansour

Brukerorganisasjoner og religiøse organisasjoner

 • St. Hallvars menighet v/ menighetsrådsleder Dominik Wojtyczka
 • Beatus Cras v/ styreleder Kamila Warciak

Hovedorganisasjonene

 • KS v/ områdedirektør Helge Eide
 • Spekter v/ fagdirektør Tore Eugen Kvalheim
 • Virke v/ bransjeleder Vibeke Johnsen

Spørsmål og diskusjon

Oppsummering og avslutning

 • v/ Arnfinn Midtbøen, utvalgsleder

10. mai Innspillsmøte i samarbeid med Distriktssenteret, digitalt

Program

 • Utvalgsleder Arnfinn Haagensen Midtbøen ønsket velkommen
 • Tre korte innlegg i plenum:
  • Kristin Strømskag, ordfører i Frøya kommune
  • Joanna Karolina Stefaniak, medlem i Tynset internasjonale råd og
  • Elin Dahlseng Eide, fylkesråd for utdanning og kompetanse i Nordland fylkeskommune
 • Innlegg/orientering og drøfting i fem grupper med tilsammen 39 deltakere
 • Avslutning ved utvalgsleder Arnfinn Haagensen Midtbøen