NOU 2022: 18 Mellom mobilitet og migrasjon Arbeidsinnvandreres integrering i norsk arbeids- og samfunnsliv

Arbeids- og integreringsministeren mottar NOU om integreringspolitikk for arbeidsinnvandrarar

Utvalget fra venstre: Anne Mette Ødegaard, Leïla Rezzouk Rossow, Anne-Marit Preseterud, Knut Røed, Arnfinn H. Midtbøen, Marie Florence Moufack, Eugene Guribye, Johan Fredrik Rye, Cathrine Stavnes, Gunvor Ulstein og Janis Umblijs. Børre Krudtå deltok ikke på fellesfotograferingen. Etter at bildet ble tatt har Kristine Østrem Alsvik (NHO) og Liv Sannes (LO) blitt medlemmer i utvalget.